Chamrousse, 1800m  |  38-Isère (Massif de Belledonne)

Moyenne 2009/2020 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2009/2020 8.66 °C 5.73 °C 2.77 °C
Moyenne sur 1 an glissant 8.05 °C 5.17 °C 2.28 °C -0.61 °C -0.57 °C -0.49 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2009/2020 3.0 mm 1074.1 mm
Sur 1 an glissant 2.9 mm 1073.6 mm 0.0 mm -0.5 mm