Chamrousse, 1800m  |  38-Isère (Massif de Belledonne)

Moyenne 2009/2019 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2009/2019 8.69 °C 5.76 °C 2.80 °C
Moyenne sur 1 an glissant 9.21 °C 6.28 °C 3.35 °C 0.52 °C 0.52 °C 0.55 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2009/2019 3.0 mm 1083.3 mm
Sur 1 an glissant 3.2 mm 1166.0 mm 0.2 mm 82.7 mm